مشکلات نویسندگان نوقلم

چرا نویسنده نمی‌شوم؟ از مشکلات نویسندگان نوقلم

اکثر اوقات یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نویسندگان نوقلم این است که نمی‌توانند آن چه که در ذهن دارند، بنویسند. یا این که مدام فکر می‌کنند که کارشان آن طور که باید درنیامده.در اصل آن‌ها‌ ایده و ذهن درخشانی دارند اما در نوشتن خوب از پس پیاده‌سازی آن برنمی‌آیند. دلیل این ادامه مطلب…

شیوه برنامه ریزی روزانه نوشتن

راه و روش برنامه ریزی روزانه نوشتن

خیلی از ماها موقع تحویل سال دنبال این هستیم که با ساختن یک برنامه ریزی روزانه نوشتن، نوشته‌های پراکنده‌‌مان را سروسامان بدهیم. اما چطور باید این کار را کرد؟ از کجا معلوم که دوباره ذوق و شوق نوشتن را بعد از ماه اول سال از دست ندهیم و در همان ادامه مطلب…

error: Content is protected !!