دکان نویسا کنج دنجی‌ست برای فروش هر چیزی که مسافران مسیر نوشتن برای استمرار در ادامه دادن و تقویت خلاقیت نیاز دارند.

  • اسباب نویسندگی
  • جادوی روزهای بدون ایده
  • ابزار خلاقیت در نوشتن
  • نقشه‌ی راه برای نویسندگان جوان

برای خرید مستقیم این اسباب نویسندگی و حتی کتاب‌های دست دوم نویسا می‌توانید به صفحه‌ی اینستاگرام دکان نویسا dokkaanenevisaam مراجعه فرمایید. 

 

error: Content is protected !!