زن زندگی آزادی

برای طولانی‌ترین شبِ ما

این روزها اکثر دوستان، هنرجویان و آشنایان از من می‌پرسیدند که چه می‌کنی یا چگونه تاب می‌آوری و من می‌گفتم با خوندن و نوشتن. شاید در نظر بعضی‌ها نوشتن در میانه‌ی بحران کاری بیهوده و عبث باشد اما از نظر من چنین نیست و صد البته که ممکن این نظر ادامه مطلب…

error: Content is protected !!