مشکلات نویسندگان نوقلم

چرا نویسنده نمی‌شوم؟ از مشکلات نویسندگان نوقلم

اکثر اوقات یکی از بزرگ‌ترین مشکلات نویسندگان نوقلم این است که نمی‌توانند آن چه که در ذهن دارند، بنویسند. یا این که مدام فکر می‌کنند که کارشان آن طور که باید درنیامده.در اصل آن‌ها‌ ایده و ذهن درخشانی دارند اما در نوشتن خوب از پس پیاده‌سازی آن برنمی‌آیند. دلیل این ادامه مطلب…

error: Content is protected !!