معرفی کتاب خوب

معرفی چند کتاب خواندنی برای شروع سال ۱۴۰۲

انتخاب کتاب خواندنی در سال جدید همیشه یک دغدغه‌ی عحیب و وسواس‌گونه‌ به حساب می‌آید. برای همین سعی می‌کنم به معرفی کتاب های خواندنی ای بپردازم که فکر می‌کنم خواندنش در سال ۱۴۰۲ می‌تواند سال شما را بسازد. همان‌طور که سال گذشته‌ی من را ساخت! این کتاب‌ها در گونه‌های متفاوت ادامه مطلب…

error: Content is protected !!